Fefaatauaiga Talafeagai Ma Ona Manaoga AoaoFefaatauaiga talafeagai,ona aoga ma ona faamaoniga manaomia faifaatoaga laiti ma le aufaipisinisi

Faatumauina Ma Faamatalaga EseeseO mea e manaomia mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga Talafeagai, mo Faifaatoaga Laiti

Atinaeina o FaalapotopotogaPulega Lelei mo Faifaatoaga Laiti a le Fefaatauaiga Talafeagai

Usitaia FaaagafesootaiAuala a l;e vaega Fefaatauaiga Talafeagai mo le tutusa o itupa ma le faafaigaluegaina o le tamaitiiti.

1. Galuega faatino mo toleniga - Usitaia Faaagafesootai
2. Meafaigaluega Fesootai - Paso e faatatau I le tamaitiiti e faafaigaluegaina
3. Meafaigaluega fesootai - Taaloga o le Mase mo tama ma teine e faatatau I le faafaigaluegaina o le tamaitiiti
4. Meafaigaluega fesootai - Itupa Tutusa

O lenei anomea o lo o iai faatonuga I le faaaogaina o aoaoga fesootai e faaaoga ai le mea faigaluega a le Fefaatauaiga Talafeagai o le tusi o tala faamatala taulimaina ai le mataupu I le itupa tutusa mai I le vaega a le Fefaatauaiga Talafeagai. O le paso mo le tamaitiiti e faafaigaluegaina e mafai ona faaaoga e faamatala ai manatu autu mo le uiga ma le malamalamaaga sao I le faafaigaluegaina o le tamaitiiti ma amatalia ai talanoaga I itu e lamatia ai le siomaga o le aufaifaatoaga laiti. O lenei anomea e mafai ona faaaoga e amata ai se talanoaga e faatatau I tiute fai a le tamaitiiti I aso taitasi, I le faifaatoaga ma isi eria o o latou olaga,faamatala ai le mataupu e faatatau I le faaogaina o mea faigaluega e lamatia ai le ola,faailoa mai ai le lamatiaga o le tamaitiiti I galuega e le talafeagai ma ia, ma faamatala mai faatonuga a le Fefaatauaiga Talafeagai mo le Tausaga 0 ma le 1 Faalapotopotoga o le au Faifaatoaga Laiti ma le Faakonekarateina. O lenei meafaigaluega e mafai ona faatomua ai se mafutaga e faailoa ai faaailoa ai faatonuga a le Fefaatauaiga Talafeagai ma e amatalia ai talanoaga e uiga i matafaioi a tamaitai i totonu o faalapotopotoga.O fefaasoaina m talanoaga e tatau ona manatu iai o le vaega amata mo le faavasegaina o mea manaomia i le faatauaina lea o manatu ,ma avanoa mo faalapogtopotoga a le au fai faatoaga laiti.

O fuaiupu mai I le JPG o mea faigaluega galuega faatino mo toleniga o lo o sii mai i.Mo taaloga,aoaoga e faaaoga ai le power point ma faila maluluga ona tali,faamolemole talosaga ile: Fairtrade ANZ at psr@fairtrade.org.nz

Lagolagosua a le faiaˇaˇgaTaiala mo le faaogaina potutusi,a le faifaatoaga,e aofia ai gaioina fautuaina mo galuega faatino

Ata VitioFaaaliga o le faaaogaina o le Potutusi mo le Aufaifaatoaga a le Pasefika