Fefaatauaiga Talafeagai Ma Ona Manaoga AoaoFefaatauaiga talafeagai,ona aoga ma ona faamaoniga manaomia faifaatoaga laiti ma le aufaipisinisi

Faatumauina Ma Faamatalaga EseeseO mea e manaomia mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga Talafeagai, mo Faifaatoaga Laiti

Atinaeina o FaalapotopotogaPulega Lelei mo Faifaatoaga Laiti a le Fefaatauaiga Talafeagai

Usitaia FaaagafesootaiAuala a l;e vaega Fefaatauaiga Talafeagai mo le tutusa o itupa ma le faafaigaluegaina o le tamaitiiti.

Lagolagosua a le faiaˇaˇgaTaiala mo le faaogaina potutusi,a le faifaatoaga,e aofia ai gaioina fautuaina mo galuega faatino

Ata VitioFaaaliga o le faaaogaina o le Potutusi mo le Aufaifaatoaga a le Pasefika

1. Faaoga taiala mo mea faigaluega fesootai
2. Galuega Faatino mo Toleniga - Motule mo Pulega Lelei
3. Faatinoga mo toleniga - Manaoga mo le Siosiomaga

O lenei pepa faamatalaga o loo aumaia ai taiala e faaoga mo taaloga tau aoaoga mai le potutusi a le vaega o Fefaatauaiga Talafeagai ANZĺs. E aofia ai galuega faatino mo le tagata aoga,faapea ai foi le fesootaiga tuusaˇ, i le va o le autu o le taaloga, ma taiala a le Fefaatauaiga Talafeagai, ma au faifaatoaga laiti, ma itu faakonekarate. O lenei pepa o faamatalaga o lo o faamatalaina mai ai galuega faatino mo toleniga ma mea faitino mai motule mo toleniga "Faatinoga Pulega Lelei" faaautu atu I le lagolagoina o le au faifaatoaga laiti ina ia faaleleia a latou aoaoga mo pulega lelei ia ogatusa ma taiala a le Fefaatauaiga Talafeagai. O motule mo le Faatumauina ma Faamatalaga Eseese o lo o iai faatinoga aua taulimaga mo mataupu mo le faatumauina ma faamatalaga eseese mo faasao mai I taiala mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga Talafeagai

O fuaiupu mai I le JPG o mea faigaluega galuega faatino mo toleniga o lo o sii mai i.Mo taaloga,aoaoga e faaaoga ai le power point ma faila maluluga ona tali,faamolemole talosaga ile: Fairtrade ANZ at psr@fairtrade.org.nz