Fefaatauaiga Talafeagai Ma Ona Manaoga AoaoFefaatauaiga talafeagai,ona aoga ma ona faamaoniga manaomia faifaatoaga laiti ma le aufaipisinisi

Faatumauina Ma Faamatalaga EseeseO mea e manaomia mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga Talafeagai, mo Faifaatoaga Laiti

Atinaeina o FaalapotopotogaPulega Lelei mo Faifaatoaga Laiti a le Fefaatauaiga Talafeagai

Usitaia FaaagafesootaiAuala a l;e vaega Fefaatauaiga Talafeagai mo le tutusa o itupa ma le faafaigaluegaina o le tamaitiiti.

1. Faatinoga mo toleniga - Manaoga mo le Siosiomaga
2. Meafaigaluega Fesootai - Pepa Ata mo le Siosiomaga
3. Meafaigaluega mo Fefaasoaiga - Taaloga Siata mo le Siosiomaga

O motule ole Faatumauina ma Faamatalaga Eseese o lo o iai galuega faatino e taulimaina ai mataupu mo le faatumauina ma faamatalaga eseese mo faasao mai le vaega o taiala mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga talafeagai. O lenei meafaigaluega e mafai ona faaaoga e fesoasoani ai I faifaatoaga laiti ma sii silafia ai taiala mo le siosiomaga lea e aofia ai faatonuga a le Fefaatauaiga Talafeagai mo Faalapotopotoga o Faifaatoaga Laiti ma Maliega ma Faifaatoaga.O lona faamoemoega ia lagolagosua ma faifaatoaga ina ausia le autu ole Tausaga 0 ma tulafono o le Tausaga 1. Power Point e maua pe a faatalosagaina O lenei meafaigaluega e mafai ona faaaoga e fesoasoani ai I faifaatoaga laiti e malamalama ma sii silafia ai tulafono mo le siosiomaga e aofia ai tulafono a Faalapotopotoga a le au Faifaatoaga Laiti ma a latou Maliega.O le faamoemoega ia lagolago faifaatoaga laiti ina ia ausia le taiala autu o le Tausaga 0,Tausaga 1,Tausaga 3 ma le Tausaga 6.

O fuaiupu mai I le JPG o mea faigaluega galuega faatino mo toleniga o lo o sii mai i.Mo taaloga,aoaoga e faaaoga ai le power point ma faila maluluga ona tali,faamolemole talosaga ile: Fairtrade ANZ at psr@fairtrade.org.nz

Lagolagosua a le faiaˇaˇgaTaiala mo le faaogaina potutusi,a le faifaatoaga,e aofia ai gaioina fautuaina mo galuega faatino

Ata VitioFaaaliga o le faaaogaina o le Potutusi mo le Aufaifaatoaga a le Pasefika