Fefaatauaiga Talafeagai Ma Ona Manaoga AoaoFefaatauaiga talafeagai,ona aoga ma ona faamaoniga manaomia faifaatoaga laiti ma le aufaipisinisi

Faatumauina Ma Faamatalaga EseeseO mea e manaomia mo le siosiomaga a le Fefaatauaiga Talafeagai, mo Faifaatoaga Laiti

Atinaeina o FaalapotopotogaPulega Lelei mo Faifaatoaga Laiti a le Fefaatauaiga Talafeagai

Usitaia FaaagafesootaiAuala a l;e vaega Fefaatauaiga Talafeagai mo le tutusa o itupa ma le faafaigaluegaina o le tamaitiiti.

1. Galuega faatino mo toleniga - Motule mo le Pulega lelei
2. Meafaigaluega Fesootai Pepa Ata mo le Pulega Lelei
3. Meafaigaluega Fesootai - Paso mo le Puleaga lelei
4. Meafaigaluega Fesootai - Vaega Pule Taaloga Kata
5. Aotelega - Motule mo toleniga o le Puleaina lelei

O lenei pepa o faamatalaga o loo faamatalaina ai galuega faatino mo toleniga mai ile motule "Aoga mo Toleniga Lelei" faaautu atu mo le lagolagoina o faifaatoga laiti ia atiae a latou pulega lelei ia ogatusa ma taiala a le Fefaatauaiga Talafeagai O lenei siata e mafai ona faaaoga e lagolago ai faifaatoaga laiti e faatautaia ai aoaoga ma nofosauni ai-siitia galuega faatino I le lotoifale o sui auai, ma toe tapue ai le atinaeina ma le faamaoniga o faavae I tulaga o sui auai.O le aotelega o le sini autu ia fesoasoani I faifaatoaga laiti ia malamalama ma sii silafia le tulaga o mea I totonu o le faalapotopotoga I ona vaega autu ina ia aofia ai faavae mo faifaatoaga laiti. Power Point e maua pe a faatalosagaina O lenei meafaigaluega e mafai ona faaaoga e lagolagoina ai le atinaeina o tulafono faavae a faalapotopotoga a le au faifaatoaga ,e faavae I tulaga manaomia a le Fefaatauaiga Talafeagai mo Faifaatoaga Laiti ma tulaga o a latou Konekarate. Power Point e maua pe a faatalosagaina. Power Point e maua pe a faatalosagaina O lenei meafaigaluega e mafai ona faaaoga tapena ai lou malamalama I tulafono o le puleaina lelei,e aofia ai le matafaioi a le Aoao o le Faalapotopotoga,au faatonu,aumautofi taitoatasi sui ma le loaloa o sui auai. O le aotelega o le faamoemoe ia fesoasoani i faalapotopotoga laiti a le au faifaatoaga ia malamalama ma sii silafia ia atinaega o mataupu tau Pisinisi, Vaega Faatemokarasi,Auai ma ona Faamaninoga, I totonu o vaega faatonuina a le Fefaatauaiga Talafeagai mo Faalapotopotoga Laiti mo le au faifaatoaga tulaga Faakonerate. O lenei pepa o faamatalaga o lo o aoteleina ai le manatu autu mo motule mo toleniga "Faataitaiga mo le Puleaina Lelei" ma e faaautu atu I le lagolagoina o faifaatoaga laiti ina ia faaleleia aoga mo pulega lelei e ogatusa ma taiala a le Fefaatauaiga Talafeagai. E tatau ona faaaoga e tufa mulimuli.

O fuaiupu mai I le JPG o mea faigaluega galuega faatino mo toleniga o lo o sii mai i.Mo taaloga,aoaoga e faaaoga ai le power point ma faila maluluga ona tali,faamolemole talosaga ile: Fairtrade ANZ at psr@fairtrade.org.nz

Lagolagosua a le faiaˇaˇgaTaiala mo le faaogaina potutusi,a le faifaatoaga,e aofia ai gaioina fautuaina mo galuega faatino

Ata VitioFaaaliga o le faaaogaina o le Potutusi mo le Aufaifaatoaga a le Pasefika