Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

1. Koe ngaahi Ako pea koe taumu’a tefito ki he ‘Atakai
2. Naunau fekau’aki - fakatata ki he ‘Atakai
3. Naunau fekau’aki -
Ngaahi keimi ki he ‘Atakai ‘a e Poate

Ki hono pukepuke moe fa’unga totonu ki hono fakahoko ‘a e ngaahi ngaue ko’eni ‘oku fakakau atu ki ai pea moe fakatafe ‘oku tokoni lahi ‘a e fo’I ngaue ko’eni ki hono fakatolonga atu ‘a e tu’unga totonu ‘oku fiema’u ‘e he ngaahi faka’amu ‘a e Fairtrade ki he ngaahi naunau ‘o e ‘Atakai. Koe naunau ko’eni ‘e malava peke ngaue’aki ke tokoni ki he kau ngoue kenau mahino’i pea mo faka’ehi’ehi mei he ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke fiema’u kene fakauesia’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ‘e he Fairtrde. ‘Oku fakataumu’a ‘eni ki hono poupou’i ‘a e kau ngoue ‘e fakaha ia ki he ngaahi fiema’u kia kinautolu koia ki he ta’u 0 moe ta’u 1. Malava peke ma’u atu ‘eni ‘okapau ‘oku ke fu’u fiema’u ‘eni. Koe naunau ko’eni ‘e malava peke ngaue’aki ke tokoni ki he kau ngoue kenau mahino’i pea mo faka’ehi’ehi mei he ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke fiema’u kene fakauesia’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ‘e he Fairtrde. ‘Oku fakataumu’a ‘eni ki hono poupou’i ‘a e kau ngoue ‘e fakaha ia ki he ngaahi fiema’u kia kinautolu koia ki he ta’u 0, ta’u 1, ta’u 3 moe ta’u 6.

Koe kotoa ‘o e ngaahi naunau ne ngaue’aki ki he ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko ‘e lava keke ma’u atu peia ‘I heni. Fakataha ai moe ngaahi keimi, ngaahi ako ngaue’aki ‘a e Powerpoint pea moe ngaahi faile kehekehe pe, kataki kake send my pe ha’o kii tohi kole ki he Fairtrade ANZ kihe psr@fairtrade.org.nz

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.