Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

1. Tokotaha fai fakahinohino – Koe talanoa ki he Tokoni ki hono fakalaka’I ‘a e kau ngoue ‘oku nau ‘I he Fairtrade
2. Ngaahi naunau angamaheni - Koe ngaahi fakatata talanoa ki he Fairtrade
3. ‘U pepa ma’u’anga fakatomala- taumu’a tefito ‘a e Fairtrade

Fakama’ala’ala ki hono ngaue’aki ‘a e ngaahi naunau ki he pepa talanoa a e Fairtrade ‘o fakafelave’I pe ki he ngaahi ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko. Koe naunau ko’eni ‘oku totonu ke ngaue’aki ia ‘I he foufua polokalama ako kamata moe talitali ‘a e fo’I sisitemi Fairtrade, ngaahi fiema’u tefito pea mo hono lelei.koe tokotaha ‘oku ne fokotu’utu’u ‘a e ngaahi fakatata ‘oku fiema’u ke kamata ‘a ‘ene talanoa ki he Fairtrade mo hono sisitemi pea tokanga mo toe siofi ‘a e ngaahi taumu’a tefito ‘o e me’a ni. Koe kau ako kotoa ‘oku fiema’u ken au tokoni mo tokanga kakato ki he ngaahi felalave’I ‘o e ngaahi taumu’a tefito pea ke fehokotaki ‘a e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ‘ehe Fairtrade ke fakahoko. Koe ngaahi me’a ko’eni ‘oku malava ke fakahoko ‘I he fuofua kamata koia ‘a e fakalavelave ki he sisitemi Fairtrade. Ko hono lelei, pea pehe ki he kau ngoue pea moe ngaahi fiema’u ‘a e faka’ilonga setifikeiti ki he kau ngoue iiki moe kau fefakafetongi’aki.

Koe kotoa ‘o e ngaahi naunau ne ngaue’aki ki he ako moe ngaahi ngaue na’e fakahoko ‘e lava keke ma’u atu peia ‘I heni. Fakataha ai moe ngaahi keimi, ngaahi ako ngaue’aki ‘a e Powerpoint pea moe ngaahi faile kehekehe pe, kataki kake send my pe ha’o kii tohi kole ki he Fairtrade ANZ kihe psr@fairtrade.org.nz

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.