Ngaahi fiema’u tefito ‘a e FairtradeFairtrade,‘oku fengaue’aki lelei ‘a ene ngaahi fiema’u tefito kihe kau pisinisi iiki moe kau ngaue moe kau fefakatau’aki

Pukepuke moe Fa’ungaNgaahi fiema’u tefito ki he ‘Atakai Fairtrade ma’ae fanga ki’I kautaha iiki

Fakalakalaka ‘a e Poate NgaueKoe Pule Lelei ki he kau Ngoue ma'ae Fairtrade

Fakafekau’aki moe sosialeFiemau ae Fairtrade kihe vahevahe tatau 'a e fefine moe tangata pea moe fakangaue'i e kauleka iiki.

Poupou ‘a e faiakoTalatalaifale ki hono faka'aonga'i 'a e Laipeli e kau ngoue pea fakakau ki ai moe ngaahi Ako.

Ngaahi VitioFaka'ali'ali ange 'a e 'aonga 'o e Laipeli e kau ngoue 'i he Pasifiki.

1. Fairtrade ‘I he Pasifiki No image available
2. Ke siofi ‘ae keimi ki he ‘Atakai ‘e he poate No image available
3. Ke siofi ‘ae keimi kaati ki he Pule’I Lelei No image available
4. Ke siofi ‘a e malu’I e fanau moe vahevahe tatau ‘a e fefine moe tangata No image available

Keke siofi e ngaahi ngaue ‘a e timi mei he PSR (Producer Support and Relations) ‘a e Fairtrade ANZ. Koe PSR ‘oku nau siofi taafataha pe ‘a e malava kenau fkotu’u ha kulupu mo fakalele ‘e he’enau timi, talekita ‘o e poate, moe memipa kotoa pe ‘oku nau ngoue pea mo kau ki he ngaahi ako moe fanga kii ngaue ‘oku fakahoko ‘ehe ngaahi taumu’a moe fokotu’utu’u ‘a e Fairtrade, ke ‘iai ha maketi lelei ki he ngaahi pisinisi pea kenau ma’u tokoni mei ai. akahinohino nounou ki he anga hono fakalele ‘a e keimi kihe ‘Atakai ‘ehe Poate. Fakahinohino nounou ki he anga hono fakalele ‘a e keimi kaati kihe Pule’I Lelei Ke siofi ‘a e ngaue ‘a e Fairtrade ANZ ki he’enau poupoui ‘a e kau ngoue pea tu’unga ‘I he’enau mahino’I e ‘ulungaanga fakapasifiki ke kei tauhi atu aipe ‘a e ‘oua e fakangaue’I e fanau iiki hotau komiuniti ‘I he ‘eatu kau ngaue.